Copyright 2019 pet plus Made with by

Детективот

Игор Ангелов

Детективот претставува вид на маскота, и е прилично наивен и смотан лик. Го повикуваат секогаш кога во зградата ќе се случи некоја „мистерија“. Тој на драго срце ги прифаќа повиците од децата и со сета детективска одважност доаѓа во стокатницата. Неговите истраги се многу забавни и најчесто водат кон нелогични заклучоци, коишто го носат во погрешна насока, но на крајот, со помош од другите, тој секогаш ја решава мистеријата со којашто е соочен. Честопати дури и откако проблемот е решен, тој не го сфатил решението и му треба време за да го прогласти случајот за решен.