Copyright 2019 pet plus Made with by

Тетка Душка

Марија Кондовска

Тетка Душка е возрасна жена, која цело време гледа серии и вести. Таа знае сѐ за зградата и е најголема трачарка во неа. Многу често си седи на тераса со децата и сака да се дружи со нив, а тие се нервираат, но сепак многу ја почитуваат. Често им доаѓа дома да им донесе да пробаат пити и колачи. Таа е онаа тетка која ја има во секоја зграда, којашто знае сè за сите, секогаш гледа низ прозорецот и знае кој кога доаѓа, кога излегува, кој со кого срдечно се поздравува и кој со кого се избегнува.