Copyright 2019 pet plus Made with by

Марија

Ивана Павлаковиќ

Марија е другарка од нивната зграда. Таа е многу одговорна личност, голем активист и екологист. Општествено е многу активна, ја води Еко-патролата „Немаме резервна планета“ и сите работни акции кои се поврзани со екологија. Честопати „спасува“ запоставени цвеќиња на терасата, се грижи за отпадот во зградата и често ги прекорува станарите за да се грижат за редот и мирот во стокатницата. Таа живее со мајка ѝ, бидејќи нејзините родители се разведени.